top of page
Every Half Coffee Roaster Ngo Van Nam

ROAST COFFFE YOURSELF

Choose specialty green bean. Select roast profile. Customize your package. Bring home 200 grams.

  • 45 phút
  • 300.000 Đồng Việt Nam
  • Every Half 19A Ngo Van Nam

Mô tả dịch vụ

Đặt khung giờ để bạn có thể đến trải nghiệm tự rang xay các loại cà phê đặc sản trên thế giới. Mỗi mẻ rang cần khoảng 45 phút, duy nhất tại Every Half 19A Ngô Văn Năm Giá: 300.000 / 2 mẻ (200gram) cà phê / 45 phút với sự hỗ trợ của Every Half *Mỗi lượt đăng ký áp dụng cho tối đa 2 người.


Chính sách hủy

Please book at least 24 hours


Chi tiết liên hệ

hello@everyhalf.vn

Every Half Võ Thị Sáu, Đường Võ Thị Sáu, Võ Thị Sáu, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam


bottom of page