top of page
Peru Coffee Week
Peru Coffee Week

4月08日周六

|

Every Half Tu Xuong

Peru Coffee Week

Đến Everyhalf để được thử miễn phí các loại cà phê từ Peru Ngày 08/04: Perunor Caturra - Pache - Catimor Ngày 08/04: Kaffee Satipo Geisha Ngày 09/04: Coagrovalle Atalaya - Ucayali Ngày 10/04 : Cemcavir Geisha Ngày 11/04: Kaffee Satioi Caturra Ngày 12/04: Perunor Typica

Registration is closed
See other events

時間和地點

2023年4月08日 10:00 – 2023年4月13日 10:00

Every Half Tu Xuong, 6E Tú Xương, P, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

門票

  • Vé miễn phí - Peru coffee week

    ₫0
    銷售已完結

總計

₫0

分享此活動

bottom of page