top of page
Peru Coffee Week
Peru Coffee Week

Th 7, 08 thg 4

|

Every Half Tu Xuong

Peru Coffee Week

Đến Everyhalf để được thử miễn phí các loại cà phê từ Peru Ngày 08/04: Perunor Caturra - Pache - Catimor Ngày 08/04: Kaffee Satipo Geisha Ngày 09/04: Coagrovalle Atalaya - Ucayali Ngày 10/04 : Cemcavir Geisha Ngày 11/04: Kaffee Satioi Caturra Ngày 12/04: Perunor Typica

Registration is closed
See other events

Thời gian & Địa điểm

10:00 08 thg 4, 2023 – 10:00 13 thg 4, 2023

Every Half Tu Xuong, 6E Tú Xương, P, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

  • Vé miễn phí - Peru coffee week

    0 ₫
    Giảm giá đã kết thúc

Tổng

0 ₫

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page