top of page
Peru Coffee Week
Peru Coffee Week

Th 7, 08 thg 4

|

Every Half 6E Tú Xương

Peru Coffee Week

Đến Every Half để thưởng thức các loại cà từ Peru Perunor Caturra - Pache - Catimor 08/04 Kaffee Satipo Geisha 8/04 Coagrovalle Atalaya - Ucayali 9/04 Cemcavir Geisha 10/04 Kaffee Satioi Caturra 11/04 Perunor Typica 12/04

Registration is closed
See other events

Thời gian & Địa điểm

10:00 08 thg 4, 2023 – 10:00 13 thg 4, 2023

Every Half 6E Tú Xương, 6E Tú Xương, P, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Khách

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page