top of page

我们去过越南最好的咖啡原料产区,包括奠边县、波来古县、林同县、多乐县、邦美蜀县。每块土地、每种咖啡品种、每个农民都有自己的故事。 Every Half 还与合作社一起为 Starmaya、Liberica 等可持续和耐气候变化的新咖啡品种建立苗圃

Coffee Every Half.jpg

Xin Chào! Coffee Lover

很难定义什么是“最好、最好”的咖啡。每种咖啡都有自己的个性、产地和身份,希望在《Every Half》中,你能找到你的“咖啡灵魂伴侣”。

您​今天需要查找哪些信息?

Crop of Vietnam 2024

Thật tự hào khi được làm và sống với cà phê Việt Nam. Hãy cùng theo chân Every Half đến các vùng đất và thuởng thức các hương vị Fine Robusta, Starmaya và Liberica và tìm về các giá trị nguyên bản trong từng giống

cà phê tại Việt Nam

Banner.JPG

EVERY HALF

BEAN

HAS ITS SOULMATE

加入我们的咖啡俱乐部,订阅即可享受首单 5% 折扣

Thanks for submitting!

烘焙咖啡袋

越南和世界咖啡的收藏。不要忘记 如果您喜欢浓郁的传统口味,请尝试越南优质罗布斯塔 

​咖啡在烘焙后休息两周后效果最佳。使用的包装经过质量测试,采用 125 克或 250 克袋包装。

适当类型的工具

- 咖啡过滤器(适用于罗布斯塔咖啡豆)

- 浓缩咖啡机

- 手工冲泡工具(V60、Hario、French Press..)

咖啡滴滤袋

随时随地享用咖啡的新方式:Drip Bag(咖啡袋) ​ 便利性和质量之间无需权衡。滴滤袋包装相当于 1 杯咖啡。准备好去冒险、野餐或只是在家喝一杯高品质的特色咖啡 ​ 如何使用: - 打开袋子,将其放入玻璃杯中 - 添加足够的沸水

Every Half Ngo Van Nam.jpg

咖啡图书馆

Every Half 关于咖啡豆、品种、加工方法、烘焙方法的文章和研究合集

此語言尚未有已發佈之文章
文章發佈後將於此處顯示。
Liberica coffee Vietnam

相册

一系列写真集和全国各地原材料地区旅行的回忆。从奠边府、波来古市、林同省到质朴、简单但鼓舞人心的土地

每一批新咖啡都是一段充满激情和热情的旅程,让我们来听Every Half和它的朋友们讲述这段旅程。

 

记忆画廊