top of page
_DSF8554_edited.jpg

"Biến đổi khí hậu cùng những tiêu cực trong thời tiết đang ảnh hưởng đến cây trồng, đến chính cuộc sống của những người nông dân. Bền vững giờ đây không còn trong tâm tư của riêng ai, mà là sứ mệnh mỗi chúng ta phải cố gắng hướng đến..."

Dried Field Project - Sustainable tomorrow

bottom of page